Suunnittelu

Suunnittele ensin - toteuta vasta sitten

Monesti sitä haluaa heti aloittaa sivujen tekemisen käytännössä, mutta on paljon järkevämpää tehdä aluksi kunnollinen suunnitelma sivustosta eli:

1. Sivuston ydinviesti, sisällön kartoitus

Verkkosivujen ydinviesti muodostuu tekstisisällöstä, joka pakedoidaan visuaalinen ilmeen avulla haluttua brändia vastaavaksi. Ydinviestiä pohtiessasi voit tiivistää sen kahdella kysymyksellä:

  1. Millainen yritys on?
  2. Mitä ominaisuuksia asiakkaat arvostaa yriyksessä?

Sisällön kartoitus voidaan esittää joko lastattuna sisältönä tai hierarkisena kaaviona joka alkaa etusivusta

2. Rautalankamalli (sivuston sisällön rakenne ).

 

rautalankamalli

Rautalankamallin avulla tunnistat montako palstaa (saraketta tarvitset sivustoosi ja voit helpommin suunnitella mitä elementtejä käytät sivuston toteutuksessa.

 

3. Ulkoasuleiska

Rautalankamalli on yksinkertaistettu ulkoasumalli sivusta.Tämä saa sitten lopullisen ulkoasun kun sivusta tehdään tarkka leiska eli visuaalinen ulkoasumalli.

Visuaalisen ulkoasumallin tarkoitus on luoda ulkoasuohjeet sisällölle, valokuville sekä mahdollisille grafiikoille. Tämän pohjana käytetään usein yrityksen olemassa olevaa värimaailmaa, graafista ohjeistoa, logoa tms.

Verkkosivulla kuvat ovat tosi tärkeitä, joten niihin kannattaa panostaa. Kuvat voi olla itse otettuja, jos laatu riittää tai sitten ammattikuvaajan tekemiä. Myös kuvakirjastoja voidaan käyttää sopivissa paikoissa.

Leiskasta tulisi ilmetä seuraavat:

- taustojen ja fonttien värit

- otsikokkotasot, otsikkojen tyylit

- tekstien värit

- tyhjän tilan käyttö (paddingit ja marginaalit)

- mallissa oikeita kuvia, ei place-holdereita

- tekstit lorem ipsumia

 

 

Seo eli hakukone-optimointi

Mitä se on?

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) mahdollistaa verkkosivujen laadun parantamisen, tavoitteena saada sivusto sijoittumaan paremmin hakukoneiden orgaanisissa hakutuloksissa. Ihmiset löytävät sivuston paremmin ja sivuston kävijämäärä kasvaa mahdollisilla asiakkailla.

Käytännössä hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan sijoitusta Googlen hakulistauksessa eli SERP:ssä (searc engine result page).

Hakusanat
Google analytics

Mikä vaikuttaa?
    - Domain
- Domainin kä
- Nimen pituus
- Fi ja com
Sivuston tekninen optimointi
Title -50 merkkiä 
- Meta description kuvaus: Maksimissaan 156 merkkiä
- Latausnopeus, optimoi kuvat
- Responsiivisuus
- Kuvat:pakkaus --t iedoston koko
- Tiedoston nimi, alt-kuvaus
- Ssl-sertifikaatti
- Tekstin määrä sivuilla: n. 500 merkkiä/sivu, etusivu 700
- Hakusanat: kerran otsikossa, kerran leipätekstissä
- Sivulla vain 1 päätason otsikko
- H2 ja H3 -otsikoita käytetään sisällön jaotteluun

Google arvostaa monipuolista sisältöä, kuten kuvia, videoita, eri otsikointien tasoja ja taulukoita, niin se arvostaa myös tekstin muotoilua. Yksi tapa muotoilla tekstiä on käyttää numeroimattomia listoja tai numeroituja listoja

Kuvat (kuvituskuvat, graafit, infografiikat jne.) ovat olennainen osa hyvää käyttäjäkokemusta.

Some näkyvyys ja aktiivisuus

Google-näkyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on yli 200, mutta linkityksillä on ollut kautta aikojen todella suuri painoarvo. Sillä yleensä tarkoitetaan ulkopuolisia sivuja, jotka linkittävät sinun sivuillesi, mutta linkityksiä voidaan tehdä myös toisinpäin ja saada sitä kautta hyötyä Google-optimointiin.

 

Saavutettavuus ja esteettömyys www-sivujen teossa

Esteettömyys eli saavutettavuus, englanniksi accessibility, tarkoittaa sitä, että www-sivut ym. verkkopalvelut ovat kaikkien käytettävissä:

-erilaisten ihmisten käytettävissä

-erilaisissa laiteympäristöissä sekä erilaisissa tilanteissa käytettävissä

Tällöin otetaan huomioon se, että ihmisillä on erilaiset lähtökohdat ja edellytykset aistien, liikuntakyvyn, kielellisten valmiuksien sekä muiden fyysisten ja psyykkisten seikkojen suhteen.

 

 

Kyse on muun muassa siitä, miten hyvin sivustot ovat myös sokeiden, kuurojen, liikuntavammaisten ja CP-vammaisten käytettävissä. Tämän lisäksi on kyse käytettävyydestä esimerkiksi ikäihmisille ja eri-ikäisille lapsille sekä ihmisille, joiden netin käytössä on jokin tilapäinen tai pysyvä erityisongelma.

Esteelliset käyttäjät

1. Näkövammaiset:
Sokeat
Heikkonäköiset
Värisokeat

2. Liikuntavammaiset ja motorisesti rajoitteet
Täydellisesti tai osittain halvaantuneet
Parkinson potilaat
Aivovaurio potilaat
CP-vammaiset
Henkilöt, joilla on motoristen syiden vuoksi vaikeuksia liikuttaa kättä tarkasti

3. Kognitiivisesti rajoittuneet
Kognitiivisistä häiriöistä kärsivät
Ms-, Alzheimer- tai Parkinson potilaat
Oppimisvaikeuksista kärsivät

4. Ikääntyneet

5. Kuulovammaiset

 

 

Apuvälineet saavutettavuuden parantamiseksi

Verkkosivujen saavutettavuuden kannalta keskeisiä apuvälineitä ovat:
- ruudunlukuohjelmat
- suurennusohjelmat
- puhesyntetisaattorit ja puheella ohjattavat ohjelmat, jotka toimivat yhdessä selainten kanssa.
- Braille-lukijat näkövammaisille
- ym.

Ohjeita esteettömän www-sivun tekemiseen