Mitä pitää osata kurssin jälkeen

1. Yleisiä asioita 
- kansiorakenteen tekeminen järkevästi ja systemaattisesti
- tiedostojen tallentaminen oikeisiin kansioihin 
- varmuuskopionti erilliselle levylle säännöllisesti

2. Koodaus

Yleistä
- sivun head- ja body osan merkitseminen
- tyylitiedoston linkittäminen
- sivun otsikon tekeminen
- Html-kommentin lisääminen
- Html-kielioppi eli syntaksi: tagit, parametrit, välimerkit
- elementtien hierarkia  ja sen merkitys
 
HTML-elementit:
- h1-6, p, div, a, img 
- ul, ol, li, table, tr, td
- header, nav, main, aside, footer, article, section
- strong, em, br

Css-koodi
Css-ominaisuudet: 
- width, height, margin padding, border,position, float, background, opacity
- color, font-family, font-size, font-weight, line-height, text-decoration
- Css-säännön kielioppi: valitsin, ominaisuus, ominaisuuden arvo
- Css-laatikkomalli
- Sääntöjen periytyminen ja porrastuminen

3. Dreamweaverin peruskäyttö
- uuden sivun aloittaminen ja css-tiedoston lisääminen ja linkittäminen
- tallentaminen säännöllisesti
- elementtien lisääminen koodi-näytössä
- elementtien lisääminen design-näytössä
- Sivuston esikatselu www-selaimessa
-apply source formatting


4. Web-palvelin
- Palvelin tilan hankkiminen
- Ftp-yhteyden ottaminen valittuun palvelimeen
- tiedostojen siirto palvelimelle
- tiedostojen päivittäminen palvelimelle
- tiedostojen poistaminen palvelimelta

5. Suunnittelu ja käsikirjoittaminen:
-huomioida asiakkaan tarpeet, toiveet, aikataulun ja kustannustekijät
- osaa laatia visuaalisia luonnoksia, ulkoasuleiskoja, sivuston rakenteen ja aikataulutuksen
- osaa huomioda suunnittelussa responsiivisuuden.

6. WordPress
- osaa asentaa wordpressin palvelimelle
- osaa tehdä perusasetukset ja vaihtaa valmiin teeman sivustolle
- osaa asentaa tyhjän teeman ja kehittää siitä halutunlaisen ulkoasun
- osaa muotoilla sivun header-osan header.php-tiedostoon
- osaa muotoilla sivun footer-osan footer.php-tiedostoon
- osaa editoida sivuston tyylitiedostoa
- osaa toteuttaa sivuston responsiivisuuden

7. Asiakastyö
- Osaa toteuta pienehkön sivuston asiakkaalle käyttäen staattista html:ää tai wordpressiä.