Webin mother language

WWW-sivut tehdään sivunkuvauskielellä, jota kutsutaan HTML (Hyper Text Markup Language) -kieleksi.

Sen merkinnät vaikuttavat siihen, miten teksti, kuvat ja muut elementit sijoittuvat www-sivulla sekä miten www-selainohjelma pystyy tulkitsemaan kokonaisuutta.

Kaikki selaimet eivät näytä sivuja samalla tavalla, joten hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää web-standardien mukaisen sisällön luomista sekä sivujen oikeellisuuden testaamista .

www

- WWW-dokumentti tallennetaan html-formaattiin, jolloin tiedoston nimen loppuosa on .html
- WWW-dokumentin ulkoasu muotoillaan Cascadin Style Sheeteillä eli lyhyemmin CSS-tyylitiedostoilla.
- HTML-dokumentteja voi kirjoittaa millä tahansa tekstieditorilla (notepad, brackets...), yleensä käytetään erityisiä HTML-editoreja esim. Dreamweaveriä

W3school-html intro


WWW-sivut ovat HTML5:sta

HTML5 dokumentin tunnistaa heti koodin alussa dokumenttityypin määrittelystä ja se on yksinkertaisesti <!DOCTYPE html>.

Sen jälkeen tulee <html>-tagi

ja sitten head-osa,

jota seuraa body-osa.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Graafinen suunnittelu</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
    <body>     
 <h1>HTML-dokumentin tekeminen</h1>     
 <p>Tämä on kappaletekstiä, jonka jälkreen 
 tulee linkki wikipediaan</p> 
 <a href="http://fi.wikipedia.org/" target="_blank">
 Linkki Wikipediaan</a>
</body> 
</html>

Yleisimmät html-tagit

Tagit w3schoolissa

- html

- head

- body

- Otsikot: h1 ... h6   

 <h2> tämä on väliotsikko</h2>

- Leipäteksti: p     

<p>TekstiäTekstiäTekstiäTekstiäTekstiäTekstiä</p>

- linkit: a      

<a href="http://fi.wikipedia.org/">Wikipedia</a>

- kuvat: img   

<img src="kuva.gif" alt="Kuvassa puimuri pellolla" />

- divit (eli laatikot): div

<div >tähän laatikon sisältöä</div>

- Sivun layoutin eli asettelun elementit

 

- listat: ul , ol

<ul>
<li>Kynä</li>
<li>Kumi</li>
<li>Vuolukone</li>
</ul>

- taulukot: table

<table>
<tr>
<td>1</td>
<td>Maanantai</td>
<td>Ilta</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tiistai</td>
<td>Aamu</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Keskiviikko</td>
<td>Ilta</td>
</tr>
</table>

HTML-tagien parametrit (attribuutit) ja niiden syntaksi

Tagit

HTML-dokumentissa rakenne merkitään käyttämällä elementtejä eli tageja. Ne kirjoitetaan pienillä kirjaimilla.

Esim. <a href="yhteystiedot.html" >Yhteystiedot</a>

Elementtejä ovat mm. kappaleet, otsikot, taulukot, linkit, kuvat jne.

Parametrit

HTML-elementit voivat sisältää parametreja (attribuutteja), jotka tarkentavat miten elementti esitetään.
Parametrit jälkeen tulee yhtäsuuruusmerkki ja lainausmerkeissä parametrin arvo. Eri parametreillä on erityyppisiä arvoja kuten:.
- numeroita, esim kuvan leveys
- prosenttiarvoja, kuten taulukon solun leveys
- tekstiä, kuten linkeissä lähdetiedostot tai alt-tekstit

ss

Tästä aiheesta w3schoolissa


Ja vielä lista yleisimmistä tageista


Sivun osiot
html		the root of an HTML document 
!DOCTYPE 	the document type
meta	 	metadata about an HTML document
head	  	information about the document
title	 	a title for the document
body	  the document's body
article	 an article
header	 a header for a document or section
main	  the main content of a document
nav	  navigation links
section	 a section in a document
footer	 a footer for a document or section
div	  a section in a document


Kuva ja kuvateksti
img	   	 an image
figcaption	  a caption for a figure element

Esimerkki edellisestä.

esimerkki koodista Tekstit h1 to h6 HTML headings a a hyperlink br a single line break code a piece of computer code p a paragraph pre preformatted text strong important text em emphasized text Listat ol an ordered list ul an unordered list li a list item Taulukko table a table td a cell in a table tr a row in a table Muita elementtejä video a video or movie audio sound content

Perussivuston koodaus

Seuraavassa kuvassa on hyvin perus www-sivu. Sivu koostuus 3:sta osasta:
- ylhäällä on NAVI
- sitten tulee HEADERI
- sen jälkeen varsinainen sisältö
- ja loppuun pannaan yleensä FOOTERI

Esimerkki 1.

Sivun html-koodi

Sivun css-koodi


Perussivustosta kehitetty seuraava versio

Esimerkki 2. Sivun main-osaan on nyt lisätty 3 korttia. Kuinkahan ne koodaillaan??

Wrapperit, kortit ja kuinka ne koodaillaan tähän esimerkkiin

Ja sitten koodataan yksi kortti, joka sen jälkeen kopioidaan kolmeksi. Tietysti tämän jälkeen muutetaan kortin muuttuvat sisällöt kopioituihin kortteihin.

Ja kortin html-koodi kuvana:

Ja sitten kortin Css-koodi kuvana:

Sitten pitää tehdä "Lue lisää" linkeille sisäsivut. Sisäsivun ulkoasu voi olla seuraavanlainen:

Koodataan vielä galleria-sivu (nimeksi galleria.html) ja muutetaan keskimäinen ylänavi Galleriaksi. Sivu on seuraavan näköinen:

galleria

Lomakkeen koodaus

Lomakkeilla voidaan kerätä käyttäjältä tietoja tai kyselyjä sivuston käyttäjältä. Lomake tehdään HTML-elementeillä, mutta sen lähettämiseen tarvitaan palvelinpäässä tpieni ohjelma.eli skripti.

Form

Lomake merkitään <form>-tagilla. Se saa method-attribuutiksi menetelmän, joka on yleensä post ja action-attribuutin arvoksi skriptin osoitteen. Tiedot lähetetään tämän skriptin käsiteltäväksi.

<form method="post" action="script.php">
... Tähän tulee lomakkeen kenttiä ...
</form>
 

Lomakkeen sisältö

Lomake sisältää syöttökenttiä (input) ja otsikoita eli nimilappuja (label). Syöttökenttä luodaan <input>-tagilla,

Yhdessä lomakkeessa voi olla useita erityyppisiä syöttökenttiä. Input-tekstikenttään ei saa kuin yhden rivin tekstiä ja mikäli halutaan useampirivinen syöttökenttä, voidaan käyttää <textarea>-tagia.

Input

Input-tagille voi type-attribuutilla määrätä erilaisia syöttötyyppejä. Tyyppi vaikuttaa kentän ulkoasuun ja siihen, minkälaista tietoa sillä voi syöttää.

 

 

Esimerkki lomake koodista:

 
Tämä koodi tekee seuraavan näköisen lomakkeen:

form

Linkki palauttaja-skriptiin

Kenttien otsikot

Syöttökentille voi kirjoittaa otsikon tavallisella tekstillä, mutta kenttien otsikot kannattaa antaa <label>-tagilla.

Input kentän type tarkentimen eri arvot

esim: <input name="nimi" type="text" size="30" value="" maxlength="40">

 
text
Tavallinen tekstisyöttö
password
“Salattu” salasanan syöttökenttä
checkbox
Päällä / pois -tyyppinen “rastiruutu”. Oletuksena “rastiruutu” voidaan laittaa valmiiksi päälle antamalla sille attribuutti checked="checked".
radio
Optionapit eroavat “rastiruuduista” siinä, että ainoastaan yksi samaan rymään kuuluvista napeista voi olla kerrallaan valittuna. Esivalinnan voi tehdä asettamalla attribuutin checked="checked".
Samaan ryhmään kuuluvat napit yhdistetään antamalla niille sama nimi name-attribuutilla.
Samaan ryhmään kuuluvat napit erotetaan toisistaan value-attribuutilla.
hidden
Joskus on tarpeellista lähettää lomakkeen mukana sellaisia tietoja, joita ei haluta muuttaa tai näyttää käyttäjälle. Nämä voidaan antaa hidden-tyyppisellä input-tagilla.
Tunnisteeksi sille annetaan name-attribuutti ja sisällöksi value-attribuutti.
submit
Lomakkeen lähetystä varten siihen lisätään tyyppiä submit-oleva painonappi. Napin looginen paikka on yleensä lomakkeen lopussa. Napin teksti tulee sen value-attribuutista.
reset
Lomake voidaan tyhjentää tyyppiä reset olevalla napilla. Napin teksti tulee sen value-attribuutista.
Lomakkeen muotoilu

Koska lomakkeet opasteksteineen ovat usein luonnostaan taulukkomuotoista sisältöä, voidaan ne voidaan asetella taulukolla. Label-elementit asetetaan yleensä taulukon vasempaan sarakkeeseen ja kentät oikeaan. Ja lopullinen muotoilu CSS:llä

Muita lomake-elementtejä

Input-tagien lisäksi lomakkeissa voi käyttää myös muutamaa muuta elementtityyppiä.

Textarea

Lomakkeeseen voidaan syöttää useamman kuin yhden rivin verran tekstiä <textarea>-tagin avulla. Tagi saa attribuutikseen nimen (ja mahdollisen id-arvon) lisäksi rivien ja sarakkeiden määrät rows- ja cols-attribuuteilla. Huomaa, että toisin kuin <input>-tagilla, <textarea>:lla on myös lopputagi.

<label for="teksti_area">Kirjoita kuvaus itsestäsi:</label><br>
<textarea name="kuvaus" id="teksti_area" rows="5" cols="80">Oletussisältö tähän</textarea>

Alasvetovalikko <select>

Lomakkeeseen voidaan liittää alasvetovalikoita <select>-tagin avulla. Tagin sisään kirjoitetaan valittavien vaihtoehtojen näkyvät tekstit <option>-tagin sisään ja vaihtoehdon arvo tagin value-attribuutin arvoksi. Oletuksena valitun vaihtoehdon voi valita lisäämällä tagiin attribuutin selected="selected".