Näyttöprojekti

Harjoitukset

Harjoitus 1

1 hengen ryhmässä

Kertaa käsikirjoitusformaatti ja sen merkinnät.

Kohtauksen kirjottaminen

Kirjoita kohtaus kahdelle henkilön dialogista joistakin seuraavasta tilanteesta.

Käytä käsikirjoitusformaattia ja sen oikeita merkintöjä

- konflikti työpaikalla

- eroamisilmoitus parisuhteessa

- juopunut henkilö hakee kelasta toimeentulotukea

- varkaudesta kiinni jääminen myymälänvartijalle

Käytä käsikirjoitusformaattia ja sen oikeita merkintöjä. Kohtauksen kesto n. 1.5 min. eli puolitoista liuskaa

Ensimmäisen version jälkeen lue huolella. Onko puiseva, eteneekö tarina, toistaako tarina itseään, onko siinä riittävästi elävyytta ja vaihtelua, onko yllätyksiä?

Tee sitten korjailuja käsikirjoitukseen

• Kirjoita, lue puoliääneen itseksesi, korjaa.
• Maistuuko puhe paperilta? Kuuluuko kirjoitettu puhe?
• Vievätkö repliikit tarinaa eteenpäin vai voiko saman asian näyttää toiminnalla?
• Vaihteleeko dialogin rytmi eli onko hiljaisia hetkiä? Vastaamatta jätettyjä kysymyksiä? Huutoa?
• Heitä sekaan yllätystä ja rytmiä: oikea/väärä repliikki oikeassa/väärässä paikassa

Palautetaan Jounille sähköpostilla 19.3.2021 klo 9.00 mennessä.

Käsikirjoitukset käydään yhdessä läpi.


Harjoitus 2

Tee harjoitus 1:sen käsikirjoituksesta kuvakäsikirjoitus, joka kuvataan yhdellä kameralla, mutta useista eri kuvakulmista.

- mieti tila
- kuvankoot, syväterävyys
- kameran liikkeet

Käytä 3 sarakkeista kuvakäsikirjoitus pohjaa, jossa vasemmalla kuva, keskellä ohjeet kuvauksta varten ja oikealle äänimaailma.

kuvakassari

Harjoitus 3

Kuvakokoharjoitus parityöskentelynä

Jakaantukaa ryhmiin ja valitkaa kuvauspaikka. Palauttakaa mieliin kameran säädöt ja asetukset, sekä myös kuvakoot lyhenteineen. Mikä kuvakoko puuttuu seuraavasta?

CONTINUE

Pyritään saamaan kuvasta mahdollisimman laadukasta.

Toinen asettuu kameran eteen ja sanoo kuvakoon. Kuvaaja rajaa kuva-alan kuvakoon mukaan. Vaihtakaa kuvaajaa ja esiintyjän paikkaa. Editoidaan samaan tiedostoon ja viedään Youtubeen. Linkki Jounille.


Harjoitus 4

Editoidaan aiemmassa harjoituksessa kirjoitettu ja ke 24.3.21 kuvattu erodraama-kohtaus kokonaiseksi kohtaukseski.

Kun johtaus valmie, niin exportataan ja viedään Youtubeen ja linkki Jounille


Harjoitus 5

Kuvataan harjoituksessa 1 ja 2 suunniteltu kohtaus (valitaan 2 toteutettavaa suunnitelmaa)

Jakaantukaa ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on kaksi näyttelijää, ohjaaja, kuvaaja, äänittäjä / puomittaja ja kuvaussihteeri. Käytetään komentokieltä ja klaffia.

Ääni kameralla ja äänentallentimella

Aloitus:

Ohjaaja harjoittelee kohtauksen näyttelijöiden kanssa eli pitää lukuharjoitukset. Kuvaaja suunnittelee kuvaukset on kuvakäsikirjoituksen mukaisesti ja äänittäjä valmistelee äänityskaluston ja miettii puomituksen. Kuvausihteeri hoitaa klaffia ja pitää kuvalogia.

logi

Kohtaus editoidaan, jokainen ryhmäläinen editoi omansa. Ladataan Youtubeen ja linkki Jounille


Harjoitus 6

2-3 hengen ryhmissä

Osa Kuopiota - kuvaus kaupunginosasta

Valitse yksi kaupunginosa Kuopiosta. Kuvaa kaupunginosan elämää valitsemasi teeman tai näkökulman mukaan. Jos löydät, voit käyttää mukana arkistokuvaa (videota tai stilliä). Muista myös alku- ja lopputekstit. Niissä voisit kokeilla Premieren Essential Graphics- paneelin juttuja. Tee aluksi suunnitelma.

Pituus n. 1 min

ÄÄNI: Äänitä kuvauspaikalla atmosfääri-ääntä . Lisää mukaan hieman käsikirjoitettua kertojaääntä.

Käytä jotain musiikkikirjaston musiikkia. Opettele musiikkikirjastojen käyttö ja käyttöoikeudet.

Ilmaisia

Youtube audiolibrary
Bensound
Jamendo
Pond5
Freesound.org

Maksullisia

Epidemic
Artist.io
Musicbed
Filmstro
 

Jos kuvaat julkisella paikalla (ulkona kadulla rajaamattomassa tilassa) kuvauslupaa ei tarvita. Jos kuvassa näkyy ihmisiä, on kohteliasta pyytää kuvauslupa.

Kun editoitu ja valmis, niin ladataan Youtubeen ja linkki Jounille


Harjoitus 7

Haastattelu tehtävä

Kahden hengen ryhmissä, toinen kuvaa ja toinen haastattelee sekä mikittää. Tässä tapauksessa kuvaaja tarkkailee myös ääntä.

Haastattele 4 eri ihmistä valitsemastasi aiheesta Kuopion keskustassa. Haastatteluvideon pääosassa on haastateltava ihminen, mutta lisää videoon myös aiheeseen liittyvää B-rollia.

Haastattelun paikka on hyvä miettiä tarkkaan ja haastattelun teemaan sopivaksi, koska ympäristökin kertoo omaa tarinaansa.

Jotta haastatteluvideosta saadaan mahdollisimman informatiivinen ja kiinnostava, miettikää aihe ja kysymykset huolellisesti.

Haastattelut toteutetaan neljällä eri kuvausmetodilla ja eri henkilöille.

1. Haastattelu OTS eli haastattelija olan yli

2. Kaksi henkilöä kuvassa (Two Shot ), eli haastattelija oikealla ja haastateltava vasemmalla

3. Haastattelussa tiukkaa kuvaa haastateltavasta (PLK, LK; ELK), kysymykset editoinnissa voice overina

4. Haastattelu vastakuvilla

Yleisiä ohjeita

Kun editoitu ja valmis, niin ladataan Youtubeen ja linkki Jounille


Harjoitus 8

Tee Afterilla oma intro johonkin seuraavista:

Harjoitus 9

Kuopio uutiset

Kahden hengen ryhmissä 

A. Intro-grafiikka (to)

Tehdaan uutiskanavalle  Afterilla uutiskanava tunnus ja tallenetaan Apple ProRes422LT-formaatissa

B. Tehdään uutis-insertit (pe - ma)

Suunnitellaan kahden ryhmissä uutis-insertti jostakin oikeasta aiheesta. Kuvataan insertti, jossa voi olla seuuraavaa:

Jokainen ryhmä editoi insertin ja siihen lisätään toimittajat ja kuvaaja-  grafiikka. Tallennetaan Apple ProRes422LT-formaatissa.

C. Uutis-studio (ti- ke)

Lavastetaan uutisstudion koko porukan voimin. Kaksi uutisankkuria. Käsikirjoittaan uutisankkureiden repliikit. Talennetaan studio-osuus.

D.  Kokonaisuuden editointi (ke-to)

Sitten yhdistelläänintro,  insertit ja uutislähetys yhdeksi kokonaisuudeksi. Jokainen ryhmä editoi omansa yhtenäisen uutislähetyksen.