AV-tuotannon näyttö

Videotuotos

Tehtävänäsi on tehdä video. Aihe on vapaa, mutta opettajan tulee hyväksyä se. Kestoltaan video tulee olla sellainen, että se ehditään toteuttaa kesäkuun alkuun mennessä. Voidaan tehdä yksin tai ryhmissä. Videon tulee olla kuvanlaadultaan, sisällöltään ja äänen puolesta ammattimainen tuotos.

Projektin vaiheet:

1. Esituotanto:

Käsikirjoitus dokumentit on esitettävä opettajalle ennen kuvausten aloittamista

2. Tuotanto

3. Editointi

4. Videon encoodaaminen h.264 formaattiin ja lataaminen opiskelijan omalle Youtube-kanavalle

5. Projektiraportti: Koko tekemisen ajan kirjoitetaan projektipäiväkirjaa päivittäin ja siinä kerrotaan tekemisestä ja oppimisesta. Palautetaan jakson lopussa ennen näyttötilsisuutta

Aikataulu: Aikatauluttakaa siten, että on valmiina viimeisellä viikolla ma 31. 5. 2021. Silloin on näyttöpäivä. Jokaisen näyttö arvioidaan henkilökohtaisesti (oma editointi), arvioinnissa mukana työelämän edustaja.

Mitä arvioidaan?

   
   1. Osaamisen arviointi: 
  - av-tuotteen suunnittelun ja dokumentointi
  - kuvaustyö
  - äänityö
  - editointi  

  2. Noudattaa tuotannon aikatauluja
   
  4. Perustelee omia tekemiään ratkaisuja ja huomioi saamaansa palautteen
  
  5. Huomioi ajan ja materiaalien käytön 
  
  6. Dokumentoi järjestelmällisesti keskeiset vaiheet projekti raporttiin.