Videoeditointi Premiere Prolla

Videoeditointi on videoiden leikkaamista eli otosten järjestämistä esityskelpoiseen muotoon. Editoinnissa voidaan yhdistää eri kameroista ym. lähteistä tullutta video-, ääni- sekä kuvamateriaalia. Premiere syö hyvin erilaisia formaatteja, mutta tietysti kuvan pikselikoko tulisi olla sama eri materiaaleissa.
Premieren editointipöydällä riittää eri nappeja ja työkaluja ja uutta käyttäjää saattaa käyttöliittymä hirvittää. Premiere on kuitenkin pohjinmiltaan melko yksinkertainen oppia, kunhan pääsee kiinni "humpan juonesta".

Alapuolella Adobe Premiere PERUSTEET - Johannes Myllymäen video

Ja eikun kone käyntiin

Premieren käynnistämisen jälkeen, ensimmäinen vaihe on uuden Projektin luominen.

Seuraavaksi ohjelma kysyy uuden projektin perusominaisuuksia. Yleensä näihin ei tarvitse koskea, mutta Projektille kannattaa antaa työnimi ja valita sille sopiva tallennuskansio. Valitse kansio painamalla ”Browse...” nappia ja valitse haluamasi tallennuskansio.

Ja sitten ohjelma viimein aukeaa.

Premieren käyttöliittymä

Käyttöliittymää voidaan räätälöidä itselle sopivaksi. Seuraavassa kuvassa on hyvä perus editoinnin ikkunajärjestely.

1. Materiaalit-ikkuna

2. Aikajana-ikkuna

3. Monitori-ikkuna eli aikajanan videoikkuna

4. Trimmaus-ikkuna

5. Työkalut

6. Äänen tasomittari

Videoeditoinnin perustoimenpiteet

1. Videon, audion ja grafiikan tuonti Premiereen

Ensimmäinen työvaihe on raakamateriaalin tuominen ohjelmaan. Paina Materiaalit-ikkunaa hiiren oikealla näppäimellä niin, että valikko ilmestyy. Paina sitten valikosta ”Import...”.

- Voit tuoda seuraavia matskuja: Videoita, still-kuvia, ääni-tiedostoja, musiikkia, photoshop-grafiikka...

- Tuonnin jälkeen materiaalit näkyvät ikkunassa valintasi mukaan, joko listana tai ikoneinä. Materiaalia voidaan myös järjestellä kansioihin eli bineihin. Niitä voidaan tarpeen mukaan uudelleennimetä, poistaa ja järjestellä ja tietysti tarpeettomat matskut kannatta poistaa.

viever

2. Trimmaus

Trimmaus tarkoittaa turhien alkujen ja loppujen poistamista.
SIIS: Projekti-ikkunassa olevat leikkeet (klipit) raahataan vuorotellen trimmaus-ikkunaan ja rajataan eli trimmataan turhat alut ja loput pois clipistä. Clippiin merkitään in ja out-pointit, jolloin välille jäävä osa on se, joka siirretään aikajanalle.

viever

In-point =i-näppäin

Out-point =o-näppäin

3. Siirto aikajanalle

Jokainen trimmattu klippi raahataan Timelinelle peräkkäin tai päällekkäin.

Ensimmäinen tuotu leike eli klippi luo automaattisesti sekvenssin eli kohtauksen. Automaattisessa sekvenssin luonnissa sen asetukset (videon mitat, frame rate ym.) tunnistetaan raahatusta videoklipistä. Sekvenssin luomisen jälkeen objekteja voi tuoda lisää hiirellä raahaamalla.

Sekvenssi = Aikajanalle tuoduista klipeistä muodostuva kohtaus

Timelinella olevaa esitystä voidaan katsella liikuttamalla kursoria aikajanalla, jolloin esitys näkyy aikajan video-ikkunassa.

timeline

Klippejä voi myös laittaa eri raidoille päällekkäin. Videoraidoista näkyy aina vain ylimmällä raidalla oleva video (lukuun ottamatta osittain läpinäkyviksi määriteltyjä raitoja, joiden alta näkyy myös alempi videoraita), mutta päällekkäisillä raidoilla olevat äänet kuuluvat päällekkäin.

Kullakin video-kanavalla on vastaava audiokanava. Video ja siihen liittyvä ääni seuraavat toisiaan, ellei niitä erikseen irroteta toisistaan (Link/Unlink-painike)

Klippien väliin sijoitetaan mahdolliset siirtymäefektit eli transitiot .

Aikajana aikakursoria voidaan ajaa eteen ja taakse seuraavasti:
- play/stop-painikkeilla
- välilyöntinäppäin (space) = vuoroin play/stop
- nuolinäppäimillä (1 frame kerrallaan) tai nuoli + shift (10 framiä kerrallaan)
- JKL-näppäimillä
Klippien siirtäminen aikajanalla
- raahataan hiirellä uuteen paikkaan joko samalla raidalla tai sitten eri raidalle - aktivoidaan hiirekkä klippi ja siirretään sitä painamalla yhtäaikaa ctrl + nuolinäppäin
Tärkeimmät työkalu

4. Editointi aikajanalla

Kun tarvittavat klipit on tuotu aikajanalle, aloitataan tarkenpi editointi, jolloin:
- klippejä mahdollisesti siirrellään tai kopioidaan
- raitoja lisättään tai poistetaan
- leikkauskohtia eki siirtymiä määritellään tarkemmin
- tehdään siirtymäefektejä
- aikanalle voidaan lisätä myös markkereita, joilla merkitään jotakin tarpeellista paikkaa aikajanalla
- efektoidaan videoklippejä
- editoidaan audiota
- ym. ym

Linkit kuvattuhin materiaaleihin

Koulun esittely
Nosta oikein

5. Tekstin lisääminen (Title)

a. Voit liittää projektiisi tekstejä tekstityökalulla

t

Ja sitten muotoilla sitä Effects Control- paneelissa

b. Voit myös liittää tekstejä tai tekstitystä avaamalla teksti-editorin kohdast File / New / LecacyTitle

Tässä ikkunassa voit kirjoittaa ja muokata tarvittavat tekstit ja otsikot.

Teksteistä tulee molemmilla tavoilla ikäänkuin oma klippi, joka löytyy Prjekti-kansiosta. Sieltä se voidaan raahata haluttuun kohtaan aikajanalla.

6. Efektit

Premieressä voit lisätä efektejä Efects-ikkunasta.

efects

Efektejä on kolmenlaisia:

  1. Videoefektit: Muuttavat videon värejä, valotusta, tarkennusta , lisätä vaikutelmia ym. Lisätään yleensä yksittäisiin klippeihin. Tärkein näistä on Lumetri Color. (Window/Lumetri Color)

  2. Siirtymäefektit: Lisätään klippien väliin.
  3. Audioefektit: Näillä editoidaan äänitiedostoja

7. Renderöinti eli tulostaminen jakelumuotoon

Kun video on valmiiksi editoitu, se tulostetaan eli renderöidään Premierestä omaksi jakelu tiedostoksi

FILE -> EXPORT -> MEDIA — ja sitten säätämällä renderöinti asetuksia.

Video
AUDIO
Lopuksi paina EXPORT-napista kun haluat tulostaa videosi ulos suoraan Premieressä

 

8. Keyframet