Kameran säädot

• valotus - manual/auto - aukko - suljin - vahvistus • rajaus (zoom) - kuvan sommittelu • tarkennus - manual/auto - tarkennusrenkaan asento • valkobalanssi - opetetaan kameralle mitä valkea on • ääni - manual/auto - 48 volttia - int/ext mikrofoni - tason säätö • muut säädöt menusta

Kameranliikkeet:

Panorointi: • Kamera kääntyy vaakasuuntaan • Kohteen seuraaminen • Liike • Tilan esittely Tilttaus: • Kameran liike pystysuoraan • Päästä jalkoihin, korkeat rakennukset.. Kameran sivuttaisajo: • Kamera liikkuu sivusuunnassa. -> lähellä olevat kohteet liukuvat nopeammin kuin taustalla olevat -> syvyysvaikutelma. • Mukanaolon tunne. Zoomaus eli optinen ajo: • LUONNOTON. • tehdään polttoväliä muuttamalla. • Edut: nopeus, yllättävien liikkeiden hallinta, ilmaisu. • Zoomauksen vaikutukset: o Polttoväli -> syvyysterävyys, perspektiivi. o Valovoima -> teleasennossa valovoima vähenee. o Aukko - vaikuttaa terävyysalueeseen eli syvyysterävyyteen eri polttoväleillä. Tarkennusajo: • Kameran kuvaa ajetaan tarkennuspistettä hyväksikäyttäen. Pystysuuntainen eli nosturiajo: • Kamera nousee/laskee.  


Syväterävyys (depth of field)

 

Syväterävyysalue on kuvan syvyyssuunnassa terävänä näkyvä osa. Lyhyt syväterävyys tarkoittaa, että vain pieni osa kuvasta on terävää, laaja syväterävyys tarkoittaa taas, että iso osa kuvasta on terävää.

 

Jos kuvasta halutaan sumentaa tausta, niin silloin syväterävyys alue täytyy saada pieneksi.


Syväterävyysalue laajenee kun:

- polttoväli pienenee

- tarkennusetäisyys kasvaa

- aukko pienenee

Ja taas päinvastoin:

Syväterävyysalue lyhenee kun:

- polttoväli kasvaa

- tarkennusetäisyys lyhenee

- aukko kasvaa


Muistisääntö: "Isolla aukolla ja pitkällä polttovälillä lähelle" saadaan lyhyt syväterävyysalue (DOF), jolloin tausta voidaan sumentaa.
   

Polttoväli (Focal length)

Polttoväli <---> zoom: Polttoväliä vaihdetaan zoomia käyttämällä. Polttovälin vaikutus riippuu miten suurelle alalle kuvataan. Laajakulmaobjektiivi on polttoväliltään alle 30 mm. Teleobjektiivi on polttoväliltään > 70 mm. Mitä suurempi polttoväli on, sitä herkemmin kuva tärähtää. Mitä suurempi polttoväli, sitä kauempaa voi kohteesta ottaa kuvan. Muuttamalla polttoväliä ja pitämällä kohteen kuvassa samankokoisena kaikilla polttoväleillä on kuvan perspektiivi erilainen jokaisella polttovälillä.