Mediamateriaalin tekeminen

näyttö - lyhyt dokkari

Näyttötyönä tehdään lyhyt video-dokumentti itsevalitusta aihesta.

Aiheen pitäisi kuitenkin olla yleisesti mielenkiintoa herättävä ja ajankohtainen. Ope antaa lopullisen hyväksynnän aiheelle.

Dokumentin kesto noin 10 min.

Dokumentit toteutetaan joko yksin tai 2 hengen ryhmissä. Kuvauksissa voi käyttää apuna muita kurssilaisia tarpeen mukaan.

Näyttöpäivä 16.12. ja 19. 12.

Projektin vaiheet

1. Esituotanto:

Käsikirjoitusdokumentit on palautettava ja esitettävä opettajalleennen kuvausten aloittamista

2. Tuotanto

3. Jälkituotanto eli editointi

4. Jakelu

Videon encoodaaminen h.264 formaattiin ja lataaminen opiskelijan omalle Youtube-kanavalle

5. Projektiraportti

Koko tekemisen ajan kirjoitetaan projektipäiväkirjaa päivittäin ja siinä kerrotaan tekemisestä ja oppimisesta. Palautus päivä sovitaan ryhmäkohtaisesti.

6. Näyttöesityksen valmistelu:

Esityksessä kerrotaan:

- Aiheesta hieman

- Miksi valittiin juuri tämä aihe

- Miten prosessi eteni

- Esitellään esituotannon dokumentit

- Näytetään dokumentti

Tämän jälkeen arvioidaan tuotosta.

Mitä arvioidaan?

   
   1. Tuotanto-osaaminen: 
  - av-tuotteen suunnittelun ja dokumentointi
  - kuvaustyö
  - äänityö
  - editointi  

  2. Noudattaa tuotannon aikatauluja
  3. Näyttöesitys 
  
  

Muutamia viimehetken vinkkejä: