ss

ss

 

Aivoriihi

Säännöt:

  1. Puhu ennen kuin ajattelet
  2. Varasta ja kehittele muiden ideoita
  3. Älä ole kriittinen
  4. Mitä enemmän ideoita, sen parempi

 

- Yleisin, helppo menetelelmä,
-onnistuessaan hauska, tehokas
-kokonnutaan porukalla, heitellään ideoita vapaassa ilmapiirissä
-->runsaasti ideoita , ei kritiikkiä --> valitaan niistä kehittämiskelpoiset --> jalostetaan

Mindmapping

Tekniikka, jossa sanan tai aiheen ympärille piirretään tai kirjoitetaan kaikki mieleen tulevat sanat . Hyvä apuväline aiheen hahmottamiseen.

  • paperi vaaka-asentoon
  • ydinasia keskelle, kehystä se
  • onnistunut mindmap jäsentää aihetta

ss

 


Random-menetelmä

Anna sattuman ohjata ideointia. Avaa vaikkapa jonkin kirjan sattumanvarainen sivu ja päätä löytää siltä sivulta 5 eri ideaa. Kirjan sijasta voit kirjoittaa lapuille sanoja, adjektiivejä verbejä , yhdistellä sitten lappuja sattuman varaisesti ja löytää niistä poikkeuksellisa ideoita.

Lateraalinen ajattelu

- Ital.prof. de Bono kehittänyt käsitteet vertikaalinen ajattelu ja lateraalinen ajattelu.

Vertikaalinen ajattelu on perinteistä totutuissa uomissaan pysyvää ajattelua, kun taas lateraalinen ajattelu on "kuin leikkimielisesti soljuva kevätpuro, joka etsii uomiaan".

Lateraalisen ajattelun lähtökohtia:

  • ajattele leikkimielisesti
  • ajattele yllättävästi
  • käytä vastakohtia
  • kehitä vaihtoehtoja
  • epäile asetettuja edellytyksiä
  • vaihda suuntaa

 

Ideoinnissa kannattaa:

 • unohtaa ylikriittisyys
 • antaa alitajunnalle tilaa
 • antaa ajatukselle ilmaa
 • kirjata tai piirtää ylös asioita
 • sitkeys kantaa hedelmää, ei saa luovuttaa
 • ideoinnin pitkäkestoisuus poistaa estoja, pienentää itsekritiikkiä