Äänitystilanteen ja ympäristön vaikutus

Tilan akustiikka

Hyvä äänitystila on sellainen, ettei ympäristön äänet häiritse, eikä tilan sisältä tule häiritseviä ääniä, kuten :

  - ilmastoinnin hurina 
  - putkivalojen hurinan
  - lämmityspttereiden kohina
  - muiden laitteiden aiheuttamat häiriöäänet
  

Mikrofoni poimii nämä äänet armotta, ja se kuuluu ääneitteessä kohinana.

Akustoinnilla pyritään tasapainoiseen huonesointiin eli ratkaisuihin, joilla hajotetaan ääniaaltojen kulkua ja vaimennetaan jälkikaiuntaa. Kaikuja voi helposti vaimentaa vaikkapa matoilla, tai kankailla, jos akustolevyjä ei ole käytettävissä.

Mikrofonin etäisyys äänilähteestä

Yleensä mikrofoni sojoitetaan mahdollisimman lähelle äänilähdettä, jotta muut äänet saadaan vaimeammiksi

Spiikkauksessa tai haastattelussa mikrofoni on n. 10-30 cm puhujasta. Ei kuitenkaan liian lähellä, sillä silloin mikki poimii puhalteet, poksahdukset ym. haitalliset hengitysäänet

Mikrofoni sijoitetaan hieman suun yläpuolelle, jotta vältyttäisiin rintakehän kautta tulevilta matalilta taajuuksilta.

Videoinnissa taas käytetään suuntaavia mikrofoneja, joten etäisyys on suurempi (useinkaan mikki ei saa näkyä kuvassa)

 

Mikrofonit ja tallentimet

Mikrofonien tyypit

Mikrofonit voidaan jaotella ryhmiin toimintaperiaatteen, kiinnitystavan, käyttötarkoituksen tai vaikkapa suuntakuvion perusteella.

Yleisjaottelu: dynaamiset ja kondensaattorimikrofonit

Mikrofonit ovat toimintaperiaatteeltaan dynaamisia tai kondensaattorimikrofoneja.

Dynaaminen mikrofoni on yleismikrofoni, jota käytetään esimerkiksi haastattelumikrofonina.

-Dynaamiset mikrofonit ovat kondensaattorimikrofoneja halvempia ja kuitenkin laadullisesti hyviä mikrofoneja.

-Niitä voi pitää kädessä, eivät ole liian herkkiä käsittelyäänille

 

Kondensaattorimikrofoni tarvitsee toimiakseen Phantom-jännitteen.

-- Virran syöttöön voidaan käyttää erillistä Phantom-virtalaitetta, joka toimii 9 V paristolla tai se voidaan saada nauhoittavasta laiteeesta tai mikrofonin sisällä on paristo.

-Kondensaattorimikrofoni poimii hyvin herkästi ääniä, joten se soveltuu dynaamista mikrofonia paremmin esimerkiksi tehosteiden nauhoittamiseen.

-Tarvitsee aina mikrofonitelineen. Esim. haulikko mikrofonit laitetaan pistoolikehtoon, joka voidaan laittaa vaikkapa puomin päähän.

Langaton nappimikrofoni

Langattomat mikrofonit helpottavat etenkin videokuvauksissa. Tarvitaan lähetinosa, johon mikrofoni kytketään ja vastaanotinosa, joka kytketään nauhoittavaan laitteeseen.

Langallinen nappimikrofoni

Suuntakuviot

Äänentallentimet ja äänittäminen

Yksinkertaisin ja yleisin tapa tallentaa ääntä on käyttää mikrofonia, äänikorttia ja tietokonetta.

Äänityslaitteena voi myös käyttää:

    - äänentallenninta
    - videonauhuria
    - minidisk-soitinta
    - älypuhelinta, jos siihen saa mikrofonin liitettyä
    

- Usein äänityksen aikana tarvitaan myös kuulla tallennettavaa ääntä tai aikaisemmin tallennettuja ääniraitoja. Yleensä tämä kuuntelu tapahtuu korvakuulokkeita käyttämällä jottei kuuntelussa oleva ääni vuotaisi mikrofoniin ja aiheuttaisi häiriöitä tallennettavalle raidalle.

- äänityksessä äänentasoa tarkkaillaa laitteen äänitason mittarista ja se säädetään suurimpaan särkemättömään tasoon

- Liian matala äänitystaso lisää kohinatasoa

- Muista äänittää myös taustakohinaa, sillä sitä voi käyttää töytteenä, jos äänityksestä täytyy leikata paloja pois.

Audioeditointi