Harjoitus 2

Suljinajan testausta

Parityö - valitse itsellesi pari

A: Kuvatkaa automaattitarkennuksella (AF) kuvia seuraavista tilanteista niin, että molemmat ottavat omat kuvat.

Valitkaa kuvaus ohjelmaksi suljinajan esivalinta ( S, Tvt. Tällöin voit itse suljinajan ja ISO-arvon.

Kamera koettaa säätää valotuksen oikeaksi muuttamalla aukkoa automaattisesti valaistuksen mukaan.

Laittakaa valkobalanssi automaattiasentoon (AWB)

Tilanteet:

A. Sivuittain liikkuva kohde. Kamera kuvaa sivusuunnassa liikkuvaa kohdetta eri suljinajoilla. Itse olete paikoillaan ja seuraat kohdetta.

Suljinajat: 1000, 400, 125, 60 30, 15, ja 8 sadasosa sekunttia

 

B. Kohti tuleva kohde. Itse olete paikoillaan ja seuraat kohdetta.

Suljinajat: 1000, 400, 125, 60 30, 15, ja 8 sadasosa sekunttia

 

C. Liiku kohteen mukana.

Suljinajat: 1000, 400, 125, 60 30, 15, ja 8 sadasosa sekunttia

 

Tarkastelkaa kuvia yhdessä Adoben Bridge -ohjelmalla

- valitkaa jokaiseen aiheeseen paras kuva kummaltakin

- Kopioikaa kuvat työpydälle kansioon harjoitus2 ja antakaa niille järkevä nimi

C: Kuvan tuonti Photoshoppiin

Ja tee niille Photariss väri, koko ym. säätöjä.