Harjoitus 3

3 hengen ryhmätyö

Oman ryhmän esittely haastatteluilla

Suunnittelu

 1. Katso Youtubesta Bassoradion Slämäri-haastatteluja ja esitelkää ryhmänne jäsenet samantyyppisillä hauskoilla haastatteluilla.
 2. Aloittakaa työt suunnittelemalla 8 kysymystä, joita käytätte haastatteluissa
 3. Haastatteluiden yhteiskesto n 2 min.
 4. Valitkaa haastattelupaikaksi taustaltaan selkeä ja valaistukseltaan sopiva paikka. Haastateltava vähintään parin metrin päähän taustasta, jos taustana on seinä tms. kiinteä rakennelmä.

Kuvaus

 1. Kuvatkaa haastattelut jalustalta (ulkona jos sää sallii)
 2. Yksi kuvaa, yksi ohjaa ja yksi on haastateltavana
 3. Rajatkaa kuva riittävän tiiviiksi (PK tai PLK)
 4. Säätäkää kamera huolellisesti, muistakaa säätää myös äänentaso.
 5. Kuvatkaa niin monta otosta, että saatte riittävän hyvää kuvaa
 6. Tehkää kuvaukset rauhallisesti siten, että samalla opitte kameran käyttöä.

Editointi

 1. Siirtäkää aluksi materiaali jokaisen tietokoneelle ja aloittkaa uusi projekti Premieressä
 2. Editoikaa ryhmäläisten haastatteluista yksi video, jossa kysymykset tulee selkeästi teksteinä
 3. Keksikää haastatteluvideolle myös alkuotsikko ja lopputekstit
 4. Käyttäkää alussa ennen haastattelua taustamusiikkia
 5. Kun editointi valmis, niin renderöikää se FullHd-kokoon (1920 X 1080) ja ladatkaa jokaisen omalle Youtube kanavalle ja linkki Jounille