Harjoitus 10

2 hengen ryhmätyö

Liikkuva kamera, yleisimmät kamera ajot

Jokainen kuvaus huolellisesti, tavoitteena kaikinpuolin onnistunut kuvaus. Siis tarkennus, valotus, kuvanvakaus, värit ja sommittelu kohdilleen ja tuloksena onnistunutta kuvaa. Otoksen jälkeen katsokaa materiaali ja jos se ei ole täysin onnistunut, niin kuvataaan uudestaan.

Kuvausten jälkeen editoikaa materiaaleista jokaisesta ajosta 5 -10 sekunnin otos ja koostakaa niistä 1 video. Jokaisen otoksen alkuun ajon nimi otsikoksi. Lopuksi taustamusan lisäys, julkaisu mp4:ksi ja video Youtubeen.

Ajot

A. Panorointi: Kamera kääntyy pystyakselin ympäri, jolloin liike kuvassa tapahtuu vaakatasossa. Yleisin kamera-ajo. Seuratkaa henkilöa panoroimalla.

B. Pystypanorointi eli tilttaus: Kameran liike vaaka-akselinsa ympäri. Korkeat huoneet, patsaat tms. voidaan kuvata tilttaamalla suurien kuvakokojen sijaan. Esitelkää henkilö tilttauksella.

C. Sivuttaisajo: Kamera ajo, jossa seurataan kohdetta sivulta. Kamera liikkuu sivusuunnassa, jolloin lähellä olevat kohteet liikkuvat nopeammin kuin taustalla olevat. Seurataan henkilöä sivusta.

D. Ajo eteenpäin: Lähestytään kohdetta

Käyttö esimerkkejä: Tilanteen ja tunnelman tiivistämiseen: jotain tärkeää tapahtuu juuri nyt, tässä paikassa.

E. Ajo taaksepäin: Poispäin kohteesta

Käyttö esimerkkejä: Mielenkiinto menetetään. Avataan näkymiä. Loppukuvana: toiminta päättyy ja tilanne asettuu omiin uomiinsa.

F. Seurataan kohdetta edestä liikkuen kohteen mukana.

G. Tarkennusajo: Kameran kuvaa ajetaan tarkennuspistettä hyväksikäyttäen. Kamera ei liiku ollenkaan mutta fokus muuttuu. Huomatkaa kohteiden sijoittaminen syvyyssuunnassa riittävän etäälle.