Harjoitus 1

Parityö - valitse itsellesi pari

A: Kuvatkaa automaattitarkennuksella (AF) kuvia seuraavista aiheista niin, että molemmat ottavat omat kuvat.

Valitkaa kuvaus ohjelmaksi M eli manuaalisäädöt. Tällöin säätäkää suljinaika, aukko ja ISO-arvo itse sopiviksi kuhunkin tilanteeseen. Laittakaa valkobalanssi automaattiasentoon (AWB)

Kokeilkaa kuvaamalla paljon eri arvoilla ja poistakaa epäonnistunee otokset. Onnistuneista jättäkää useampia versioita.

Vinkki 1: Käsivaralta kuvattaessa kuvasta tulee epäterävä, jos suljinaika on pienempi kuin 1/60.

Vinkki 2: Sisällä aukko pitää pitää suurena (pieni F-luku), Ulkona voi käyttää pienempää aukkoa (suuri F-luku), jolloin syväterävyysalue on suurempi.

Vinkki 3: Suurelle isoalvilla kuva on valoisa, mutta siihen tulee kohinaa

B: Tarkastelkaa kuvia yhdessä Adoben Bridge -ohjelmalla

- valitkaa jokaiseen aiheeseen paras kuva kummaltakin

- Kopioikaa kuva harjoitus 1 kansioon