Media-alalla toimiminen 15 osp (225 h)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  - tunnistaa media-alan toimintaympäristöjä
  - valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä
  - julkaista mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla
  - suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen
  - käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita
  - noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja
  - viestiä suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla
  - toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.


Sisältö konkreettisesti

1. Tutustutaan muutamiin media-alan yrityksiin, työnkuviin , ja media alaan yleensä (Jouni 1 osp)

2. Valokuvaus:opiskellaan kameran säätöjä, kuvataan ja käsitellään kuvia kuvankäsittely-ohjelmassa (photoshop) (Timo 3 osp)

3. Tutustutaan videointi kalustoon, kameroihin ja kuvataan sekä editoidaan videoita (Jouni 3,5 osp)

4. Photoshopin käyttö (Jouni 1,5 osp , Timo 0,5 osp)

5. Tutustutaan ilmaisukeinoihin: Typografiaan, väreihin, sommitteluun (Jouni 0,5 osp)

6. Tutustutaan tekijänoikeuksiin, alan lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiin. (Jouni 0,5 osp)

7. Medialukutaito: Asioita viestinnästä, mediasta, mediayhtiöistä ym. (Timo 1,5)

8. Näyttö (Jouni 2 osp, Timo 1 osp)Tunnit

Jouni	135 h
Timo 	 90 h
	  -----
	  225 h