Aihealueet

HUOM!  Linkki näyttöohjeisiin ja tehtäviin

1. Toimintaympäristö

Yleisiä asioita Työnkuvia Media-alan yrityksiä

2. Media-materiaalin tuottaminen

Av-kalusto Kuvaus Editointi

3. Kuvankäsittely ja julkaisu

Photoshop-kurssi 1 Indesign sähköinen julkaisu Julkaiseminen www:ssä

4. Viestinnän ilmaisukeinot

Kuvallinen ilmaisu Typografia Journalistiikka ja markkinointiviestinä


Aikataululutus (noin)


    

Mitä on osattava/ymmärrettävä kurssin jälkeen

1. Yleisiä asioita

- dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja - varmuuskopionti tyotiedostot ja dokumentit erilliselle levylle säännöllisesti - noudattaa sovittuja aikatauluja ja osallistuu sovittuihin työtehtäviin - olla perillä tekijänoikeudellisista perusasioista

2. AV-kalusto

- tunnistaa kurssilla läpikäydyn AV-kaliston ja osaa laittaa sen tarvittavaan toimintavalmiuteen

- osaa käsitellä kalustoa siten, että se ei vaurioidu ja palauttaa sen sille kuuluvaan paikkaan

3. Photoshop

- osaa kuvankäsittelyn peruskäsitteitä - osaa kuvien muokkaamista, erityyppisten tasojen käyttöä ja kuvien yhdistelyä sekä tekstin lisäystä kuvaan.

4. Videokuvaus