Media-alalla toimiminen 15 osp (225 h)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  - tunnistaa media-alan toimintaympäristöjä
  - valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä
  - julkaista mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla
  - suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen
  - käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita
  - noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja
  - viestiä suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla
  - toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.


Sisältö konkreettisesti

1. Tutustutaan muutamiin media-alan yrityksiin, työnkuviin , ja media alaan ja somen käyttöön (Jouni )

2. Valokuvaus:opiskellaan kameran säätöjä, kuvataan ja käsitellään kuvia kuvankäsittely-ohjelmassa (Timo)

3. Tutustutaan videointi kalustoon, kameroihin ja kuvataan sekä editoidaan videoita (Jouni )

4. Tutustutaan ilmaisukeinoihin: Typografiaan, väreihin, sommitteluun (Jouni)

5. Tutustutaan tekijänoikeuksiin, alan lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiin. (Jouni)

6. Näyttö (Jouni , Timo)Tunnit

Jouni	144 h  9 osp
Timo 	 90 h   6 osp
	  -----
	  225 h