Media-alalla toimiminen 15 osp (240 h)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  - tunnistaa media-alan toimintaympäristöjä
  - valmistaa julkaisukelpoista mediamateriaalia pienimuotoisten julkaisujen tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla välineillä
  - julkaista mediamateriaalia verkkojulkaisualustan/digitaalisen julkaisualustan ja yleisten sosiaalisen median kanavien avulla
  - suunnitella ja toteuttaa sekä tulostaa ja viimeistellä pienimuotoisen painotuotteen
  - käyttää viestintään liittyviä ilmaisukeinoja sekä yleisiä periaatteita
  - noudattaa media-alan lainsäädäntöä, tekijänoikeuskäytäntöjä sekä eettisiä ohjeistoja
  - viestiä suomen tai ruotsin kielellä ja tarvittaessa yhdellä vieraalla kielellä tehtävänsä edellyttämällä tavalla
  - toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.


Sisältö konkreettisesti

1. Tutustutaan valokuvaus- ja videokalustoon ja kameroihin. Opiskellaan kameroiden perussäädöt. 
2. Opiskellaan valokuvaamista 
3. Opiskellaaan videon kuvaamista
4. Kuvankäsittely: Opiskellaan Photoshopin käyttöä kuvankäsittelyssä.
5. Videon editointi: opiskellaan Premieren käyttöä videon editoinnissa
6. Tutustutaan muutamiin media-alan yrityksiin, työnkuviin , ja media alaan ja somen käyttöön 
7. Tutustutaan ilmaisukeinoihin: sommitteluun, typografiaan, väreihin
8. Tutustutaan tekijänoikeuksiin, alan lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiin
9. Näyttö