AV-tuotannonprojektin näyttö

Projektissa tuotetaan lyhytelokuva asiakkaalle

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  - työskennellä moniammatillisessa työryhmässä tuotannon eri vaiheissa audiovisuaalisen alan tuotannossa
  - kommunikoida moniammatillisessa työryhmässä
  - työskennellä tilaajalähtöisesti ja huomioida toimintansa vaikutukset tuotannon kustannusten muodostumiseen
  - dokumentoida työnsä keskeisiä vaiheita ja perustella tekemiään ratkaisuja
  - toimia vastuullisesti, oma-aloitteisesti sekä kehittää ja ylläpitää ammattiosaamistaan.

    
Mitä arvioidaan?

    
    Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla media-alan toimintaympäristössä tekemällä alan työtehtäviä. 
    Tässä tutkinnonosassa arvioidaan opiskelijan työskentelyä "Kukkoko hukassa"-lyhytelokuvan kuvauksissa, muussa materiaalin tuotannossa ja editoinnissa.
    
    Näytön arviointi pidetään Ma 27.05. ja silloin esitetään yhteisesti kaikille:
    - 2 eniten editoitua kohtausta
    - oma oppimispäiväkirja-tyyppinen pohdinta ja dokumentointi projektin tähänastisista vaiheista ja omasta osuudesta projektiin. Tämä tehdään media-intensiivisenä Powerpoint esityksenä (esityksen kesto n. 15 min.)